ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราตระหนักถึงความเป็นนส่วนตัวของลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและซื้อสินค้า โดยเราจะเก็บรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของของท่าน ภายใต้เงื่อนไขและนโยบายดังต่อไปนี้
1.เราจะเก็บรักษาของมูลของท่านไว้ภายในระยะเวลาที่กฏหมายกำหนดเท่านั้น และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลนี้ตลอดจนนำข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต 
2.ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย โดยเราจะปกป้องข้อมูลทางการเงินของท่านด้วยการเข้ารหัส Security Sockets Laye (SSL)ซึ่งเป็นการรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล 
3.ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน เช่น รหัสผ่าน email ชื่อ นามสกลุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ท่านสามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขได้ตลอดเวลาที่เป็นสมาชิก
4.ท่านสามารถดูรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า รายละเอียดการใช้งานเว็บไซต์ได้เมื่อล๊อคอินเข้าสู่ระบบ และสามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อสินค้าได้เมื่อล๊อคอินเข้าสู่ระบบสมาชิก
5.เราขอสงวนสิทธิปฏิเสธความรับผิดชอบเมื่อเกิดการใช้งานเว็บไซต์ที่ผิดวิธี การสั่งซื้อสินค้าผิด ตลอดจนลูกค้าได้เผยแพร่ข้อมูลของตนเองไปสู่บุคลอื่นและได้รับความเสียหายจากกระรกะทำดังกล่าว

การติดต่อ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางเว็บไซต์

เว็บไซต์ไอเท็มสยาม สงวนสิทธิ์ในการส่งเมล์ประชาสัมพันธ์สินค้า นโยบาย โปรโมชั่นพิเศษ และข้อเสนอพิเศษ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ท่านได้รับทราบข่าวสารจากทางเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   

การจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก๋็บลงในอุปกรณ์ของลูกค้าเพื่อประสิทธิภาพในการแสดงผล และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ

1.Cookies และไฟล์ภาพขนาดเล็ก คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่าน เพื่อทำการเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม เมื่อท่านเปิดเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้งในคราวหลัง เครื่องก็จะจำได้ทันทีว่าท่านเคยเข้ามาเยี่ยมชมแล้ว และจะช่วยให้การเข้าชมเว็บไซต์ครั้งต่อไปของท่าน โหลดข้อมูลหน้าเว็บไซต์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถลบข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ด้วยการเข้าไปที่การตั้งค่าเว็บเบราเซอร์เพื่อลบข้อมูลCookies หรือ ท่านสามรถเข้าสู่เว็บไซต์โดยการเลือกใช้วิธีไม่ระบุตัวตนเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

2.เว็บไซต์ไอเท็มสยามจะจดจำ IP Address ของท่านเพื่อความสะดวกในการใช้งานครั้งต่อไป 
3.ข้อมูลเบราเซอร์ที่ท่านใช้งานจะถูกบันทึกลงระบบเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สถิติและพัฒนาเว็บไซต์
4.ระบบปฏิบัติการ ตลอดจนอุปกรณ์ที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์จะถูกบันทึกไว้เพื่อความปลอดภัย และเพื่อความเหมาะสมการแสดงผลหน้าเว็บไซต์หใ้ตรงกับอุปกรณ์
5.สถานที่ ประเทศ ภูมิภาค ที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์จะถูกจัดเก็บลงในระบบอัตโนมัติ 

การเปิดเผยข้อมูล

ไอเท็มสยามจะเปิดเผยข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดของท่านเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

1.การเปิดเผยตามคำร้องขอของหน่วยงานภาครัฐ ผู้บังคับใช้กฏหมาย ศาล และผู้มีอำนาจในการตรวจสอบข้อมูล เพื่อสอบสวนและสืบสวนต่าง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนดอย่างชัดเจน
2.ข้อมูลการซื้อสินค้าของท่าน บางส่วนจะถูกเผยแพร่ไปยังผู้ดูแลบัญชีการเงินของท่าน เช่นบัตรเครดิต บัญชี Paypal ทั้งนี้เพื่อเป๋็นหลักฐานในการชำระเงิน และเพื่อการตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายสินค้าที่ผิดปกติ อันเป็นการปกป้องข้อมูลด้านการเงินของท่าน จากการถูกโจรกรรม
3.ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า และรายละเอียดสินค้าบางส่วนจะถูกเปิดเผยกับบริษัท และ หรือผู้ที่จัดส่งสินค้า เช่นที่อยู่ ชื่อผู้รับ และหมายเลขในการติดต่อ  ชนิดสินค้าที่ส่ง  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดส่ง และเพื่อความเหมาะสมในการจัดส่งสินค้า